Privatlektioner

Den mest effektiva undervisningen!
Pris 800 kr/lektion
Par 1 000 kr/lektion
Priset avser 45 min lektion med en lärare, inklusive lokalhyra samt 6 % moms

Paket
3 lektioner 1 person 1 950 kr
3 lektioner 1 par 2 550 kr

Vid avbokning med kortare varsel än 48 tim debiteras 50 % av timpriset.

Vid köp av paket ska alla lektioner tas inom ett år räknat från första lektionstillfället